Figuur Verandering van aantal arbeidsplaatsen rond openbaarvervoerlocaties ontsluiting sinds 1996. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.