Figuur  Ontwikkeling afgelegde afstand naar vervoerwijzen, 2010-2020. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.