Figuur  Vervoersprestatie in tonkm op Nederlands grondgebied per vervoerwijze in de jaren 2010-2020. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.