Figuur Op en afritten clusters, veranderingen sinds 1996. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.