Figuur Multimodale knooppunten per provincie, 1996-2020. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.