Figuur  Fietsgebruik (van inwoners van Nederland van 12 jaar en ouder) in miljarden fietskilometers, 2000-2016. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.