Figuur  Aandeel van de fiets in het aantal verplaatsingen tot een lengte van 7,5 km, 2000-2016. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.