Figuur  Aandeel fiets in het aantal verplaatsingen tot een lengte van 7,5 km, 2000-2020. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.