Figuur  Aandeel fietsverplaatsingen binnen grootstedelijke agglomeraties, 2010-2016. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.