Figuur Aantal inwoners naar kwaliteit van ontsluiting - corop-plus, 2015. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.