Figuur Aantal inwoners naar kwaliteit van ontsluiting - COROP-plus, 2018. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.