Figuur Verandering aantal inwoners naar kwaliteit van ontsluiting, 1996-2015. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.