Figuur Verandering van aantal inwoners naar kwaliteit van ontsluiting. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.