Figuur Verandering van aantal inwoners rond openbaarvervoerslocaties. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.