Figuur Aantal verkeersdoden, positie in EU. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.