Figuur Verkeersveiligheid: aantal doden en ernstige gewonden. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.