Figuur Leegstand winkelvloeroppervlakte per gemeente, 1 april 2016. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.