Figuur Leegstand winkelvloeroppervlakte per gemeente, 1 oktober 2018. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.