Figuur Leegstand van winkels naar duur, 2007-2016. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.