Figuur Leegstand van winkels naar duur, 2006-2018. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.