Figuur Oppervlakte en leegstand van winkels, 2004-2018. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.