Figuur Voorrraad winkels, 2004-2016. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.