Figuur Winkelvloeroppervlakte en leegstand per type winkelgebied, 1 april 2016. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.