Figuur Aandeel leegstand kantoorvloeroppervlakte per COROPplus-gebied, 2013. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.