Figuur Leegstand oppervlakte kantoren,1991-2013. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.