Figuur Leegstand kantoorvloeroppervlakte per gemeente, 2013. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.