Figuur Weglengte met overschrijding van grenswaarde stikstofdioxide, 2010-2012. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.