Figuur Weglengte met overschrijding van grenswaarde stikstofdioxide. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.