Figuur Overschrijding van grenswaarde stikstofdioxide per provincie, 2009-2014. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.