Figuur Overschrijding van grenswaarde stikstofdioxide per provincie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.