Figuur Overschrijding grenswaarede PM10 per provincie, 2009-2012. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.