Figuur Overschrijding van grenswaarde PM10 per provincie, 2010-2016. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.