Figuur Overschrijding van grenswaarde PM10 per provincie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.