Figuur Kwaliteit van luchtvaartnetwerk op Schiphol. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.