Figuur Relatieve toename woningen in het kustfundament, 2000-2017. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.