Figuur Aantal woningen in het kustfundament. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.