Figuur Oppervlakte wonen en verblijfsrecreatie in 2000-2012. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.