Figuur Toename bebouwd oppervlak in kustfundament, 2000-2012. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.