Figuur  Biodiversiteit Noordzee 1991-2010 - Vissen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.