Figuur v Biodiversiteit Noordzee 1991-2010 - Vogels. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.