Figuur  Biodiversiteit Noordzee 1991-2010 - Zoogdieren. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.