Figuur Aantal woningen binnen beperkingengebieden van het Luchtvaartindelingsbesluit, 2004-2010. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.