Figuur Contouren beperkingengebieden van het Luchtvaartindelingsbesluit. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.