Figuur Woningen binnen beperkingengebieden van het Luchtvaartindelingbesluit Schiphol. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.