Figuur  Groei van de woningmarkt, 2006-2011. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.