Figuur  Groei van de woningvoorraad, 2006-2013. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.