Figuur  Woningvoorraad naar eigendom, 2006-2011. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.