Figuur  Eigen woningen per gemeente, 2014. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.