Figuur  Woningvoorraad naar bouwjaar en eigendom, 2013. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.