Figuur  Woningvoorraad naar bouwjaar en eigendom, 2014. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.